Rezervoari, posude, cisterne, dimnjače

Izrađujemo po tehnološkoj dokumentaciji naručioca i zahtevu kupca Za kupljenu opremu i mašine nudimo usluge: – Prevoza, osiguranja, istovara, pozicioniranja, […]

Bojenje savremenim postupcima

Da bi antikorozivna zaštita bila kvalitetno urađena potrebno je prethodno izvršiti peskarenje površina, a zatim savremenim postupcima kvalitetno naneti slojeve […]