Komplet aspiracija sa filtracijom u uljarama

Cikloni, filteri, ventilatori, cevovodi. Aspiracija i aeracija (odprašivanje), odstranjivanje čestica prašine iz vazduha koje nastaju u procesu proizvodnje ili manipulacije […]