Silosi

Silosi za smeštaj pšenice, kukuruza, soje i suncokreta. – Okrugli različitih prečnika i kapaciteta od 100t do 2500t. Više silo […]