Ekstruderi

Ekstruderi namenjeni za termičku obradu soje, kukuruza, ječma. Kapaciteti od 200 kg/h do 2000 kg/h. Nudimo kvalitetne rezervne delove sa […]