Protočne sušare na bio masu i gas

Protočne vertikalne sušare namenjene za sušenje kukuruza, soje, pšenice, kapaciteta 2-5 t/h sa kotlom na bio masu (slama soje, pšenice […]